เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ไพรศาร (เปี๊ยก)

สาขาลำพูน
ชื่อ
ไพรศาร กันทะวงค์
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
คิดถึงโตโยต้า คิดถึงเปี๊ยกครับ
เซลล์โตโยต้านครพิงค์