เกรียงศักดิ์ (กานต์)

สาขาสันทราย
ชื่อ
เกรียงศักดิ์ ดวงประเสริฐดี
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ดูแลอย่างมิตร ใส่ใจบริการ