เซลล์เกรียงศักดิ์

เกรียงศักดิ์ (กานต์)

สาขาสันทราย
ชื่อ
เกรียงศักดิ์ ดวงประเสริฐดี
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ดูแลอย่างมิตร ใส่ใจบริการ
เซลล์ขายรถโตโยต้า