เซลล์โตโยต้านครพิงค์

อรทัย (อ๋อย)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
อรทัย แก้วแซม
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
มุ่งหวังตั้งใจทำให้สำเร็จ
เซลล์โตโยต้านครพิงค์