เซลล์โตโยต้านครพิงค์

อธิปไตย (เต่า)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
อธิปไตย ตั๋นจี่
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
แคมเปญโดนใจ ใสใจรู้จริง เซลล์เต่าจัดให้
เซลล์โตโยต้านครพิงค์