เซลล์โตโยต้านครพิงค์

สุชัย (ชัย)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
สุชัย เชื่อมสกุล
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
จะซื้อรถคิดไรไม่ออก บอกชัย
เซลล์โตโยต้านครพิงค์