เซลล์โตโยต้านครพิงค์

สิชาพัชร์ (มิ้นท์)

สาขาลำพูน
ชื่อ
สิชาพัชร์ จีโน
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
คิดถึง Toyota คิดถึง มิ้นท์ น่ะค่ะ
เซลล์โตโยต้านครพิงค์