เซลล์โตโยต้านครพิงค์

สาวิตรี (กระต่าย)

สาขาสันทราย
ชื่อ
สาวิตรี ศรีบัวบาน
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว ดูแลและบริการให้ดีที่สุดจากใจ
เซลล์โตโยต้านครพิงค์