เซลล์โตโยต้านครพิงค์

สงกรานต์ (กานต์)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
สงกรานต์ สมฤทธิ์
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
เซลล์โตโยต้านครพิงค์