เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ศิริอร (ติ๊กกี้)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ศิริอร กอบคำ
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
การบริการด้วยหัวใจคือความใส่ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
เซลล์โตโยต้านครพิงค์