ฤทธิ์ชัย (แบท)

สาขาสันทราย
ชื่อ
ฤทธิ์ชัย สมศรี
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ซื้อเถอะพี่ หนี้ผมเยอะ ... 🙏