เซลล์โตโยต้านครพิงค์

รุจิโรจน์ (นอร์ท)

สาขาสันทราย
ชื่อ
รุจิโรจน์ ทรายมูล
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
บริการเต็มร้อย มีเงินน้อยก็ออกได้
เซลล์โตโยต้านครพิงค์