เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ยุทธการ (ร็อค)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ยุทธการ ไชยสมบูรณ์
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
สู้ทุกคัน ดันทุกเคส
เซลล์โตโยต้านครพิงค์