เซลล์โตโยต้านครพิงค์

มธุรส (ทราย)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
มธุรส แสนทน
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
โตโยต้า ดาวน์ต่ำ ผ่อนสบาย ทรายจัดให้
เซลล์โตโยต้านครพิงค์