ภุณากร (แซ้งค์)

สาขาสันทราย
ชื่อ
ภุณากร ก้องเสียง
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
อย่าดูถูกตัวเอง ว่าไม่อาจไปยังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่