พีรดนย์ (พี)

สาขาสันทราย
ชื่อ
พีรดนย์ วันทา
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
จบทุกคัน ดันทุกเคส