พิมพ์ชนก (อาย)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
พิมพ์ชนก กลิ่นจันทร์
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
บริการด้วยใจ จริงใจ ตรงไปตรงมา