เซลล์โตโยต้านครพิงค์

พิบูลย์ (ดี้)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
พิบูลย์ จอมแปง
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ขยันและมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
เซลล์โตโยต้านครพิงค์