พัทธ์ธิรา (หนู)

สาขาสันทราย
ชื่อ
พัทธ์ธิรา เจียมโฆสิต
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
จริงจัง จริงใจ