พรนิภา (นก)

สาขาลำพูน
ชื่อ
พรนิภา ชนันชนะ
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
เวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อ