ปรัตถกร ก้อนแก้ว

ปรัตถกร (เบน)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ปรัตถกร ก้อนแก้ว
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่ 1 ในการบริการของผม