นุจรีพร (เอิน)

สาขาสันทราย
ชื่อ
นุจรีพร ไกรดี
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
คนที่ไม่เคยทำผิด คือ คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย