เซลล์โตโยต้านครพิงค์

นายพงศ์ปณต (หอย)

สาขาสันทราย
ชื่อ
นายพงศ์ปณต มหาวัน
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
กล้าเริ่ม ก็สำเร็จไปแล้วครึ่ง อีกครึ่งคือต้องลงมือทำ
เซลล์ขายรถโตโยต้านครพิงค์