เซลล์ขายรถโตโยต้านครพิงค์

นฤมล (พี่มล)

สาขาสันทราย
ชื่อ
นฤมล รุจินาท
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
คิดถึงโตโยต้า คิดถึงพี่มลนครพิงค์
เซลล์ขายรถโตโยต้านครพิงค์