เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ธนวัฒน์ (เฟียต)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ธนวัฒน์ จำปาทอง
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
โตโยต้าเมืองเจียงใหม่ อุ่นใจยกให้เฟียต
ธนวัฒน์ จำปาทอง