เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ตรีชนก (หญิง)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ตรีชนก ตรีเนตร
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
อย่ากลัวการเดินทางข้างหน้า ถ้ายังไม่คิดที่จะเดิน
เซลล์โตโยต้านครพิงค์