เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ดวงพร (บุ๋ม)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ดวงพร กิ่งจำปา
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
โตโยต้า โปรแรง ป้ายแดง บอกบุ๋ม
เซลล์โตโยต้านครพิงค์