ชานนท์ (โจ)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ชานนท์ อุ่นอินต๊ะ
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ใส่ใจเเละดูเเลรถลูกค้า ให้เหมือนเป็นรถของตัวเอง