เซลล์โตโยต้านครพิงค์

ชัชวาลย์ (ต้น)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
ชัชวาลย์ บัวแผ่น
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ดันทุกเคสจบทุกเงื่อนไขลูกค้าต้องมาก่อน