เซลล์โตโยต้านครพิงค์

จีรัชญ์พัฒน์ (เฟรม)

สาขาลำพูน
ชื่อ
จีรัชญ์พัฒน์ ยนต์วิชัย
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ใครๆก็ซื้อรถที่เฟรม
เซลล์โตโยต้านครพิงค์