เซลล์ขายรถ

จัรพิพรรธ (ทิวลี่)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
จัรพิพรรธ วิเศษคุณ
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
ทำแล้วเสียใจ ดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
เซลล์ขายรถโตโยต้านครพิงค์