คุณหัสพงศ์​ (เมย์)

สาขาสันทราย
ชื่อ
คุณหัสพงศ์ ไคร้อินปั๋น
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
คนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล