คุณณัฎฐ์​ (พีท)

สาขาสันทราย
ชื่อ
คุณณัฎฐ์ พุธรัตน์ฉายแสง
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
งานบริการคือหัวใจ