เซลล์โตโยต้านครพิงค์

กิตติญากาญจน์ (มด)

สำนักงานใหญ่(แม่เหียะ)
ชื่อ
กิตติญากาญจน์ ยังเลิศพงศ์
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร
เซลล์โตโยต้านครพิงค์