เซลล์โตโยต้านครพิงค์

กัณฐัศว์ (แพท)

สาขาสันทราย
ชื่อ
กัณฐัศว์ เขียวเจริญ
คติประจำในการให้บริการลูกค้า
เพราะทุกวัน คือรันเวย์
เซลล์โตโยต้านครพิงค์