Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

26 กันยายน 2564 โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคคลากรรุ่นใหม่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyotanakornping.com/
 
#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #โตโยต้า #toyotankpcm #วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่