Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ บริจาคสิ่งของและอาหารแห้งให้กับชาวบ้านป่าสา หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2654 บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมบริจาค สิ่งของและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่หมู่บ้านป่าสา ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ต้องกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารสามารถบริจาคได้ที่ กองอำนวยการ รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บ้านป่าสา ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่