Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมใจมอบน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวในบริเวณโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และโรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

 

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคนำ้ดื่ม อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถบริจากได้ที่กองอำนวยการโรงพยาบาลสนาม หรือติดต่อที่เบอร์ 053-353603-5 และจุดรับฝากสิ่งของเบอร์ 053-353616

แผนผังการเดินรถเพื่อไปยังศูนย์บริจาค เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

แผนที่สำหรับเดินทางไป-กลับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้