Read More

เปิดรับสมัครแข่งขัน ROV ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม นครพิงค์ Esport ROV Challenge เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเกมส์ ROV ประเภททีม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 และประกาศรายชื่อทีม วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 13.00 น. ที่เพจโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครโดยการสแกน Qr-Code ที่ประกาศรับสมัครหรือ คลิ๊กลิงก์>> https://forms.gle/2vK9NXi2aTB3k36QAโดยทีมงานโตโยต้านครพิงค์จะเฟ้นหาทีมที่ดีที่สุด 2 ทีมสุดท้าย 

-ทีมอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
-ทีมอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,500 บาท

ROV

 ตารางการแข่งขัน

อัปเดตวันที่ 22 ตุลาคม 2564

กติกาการแข่งขันROV

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 5 คนเท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้ บัญชีที่ใช้ในการแข่งขัน ของตนเองเท่านั้น
 4. ผู้เข้าแข่งขัน ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมที่เข้าแข่งขัน ได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนรายชื่อสมาชิกในทีมและบัญชีที่ใช้ในการแข่งขันของตนเองและไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 6. ห้ามมิให้เพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากการลงทะเบียนรับสมัครเสร็จสิ้น 
 7. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องทำตามกฎกติกาประจำทัวร์นาเมนท์ อย่างเคร่งครัด
 8. ห้ามผู้เล่นใช้พลังแฝง EndlessCycle
 9. ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ในการช่วยเล่นทุกชนิด

การนับคะแนนและแบ่งกล่มุ สาย

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ4ทีม) แข่งแบบหาผู้ชนะของแต่ละสาย

 •  วิธีการคือ แข่งแบบชนะ 2 ใน 3 เกมส์ ถือว่าเป็นผู้ชนะ

 • แข่งในวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. จำนวน 4 ทีม เพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม A

 • แข่งในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. จำนวน 4 ทีม เพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม B

 • แข่งชิงชนะเลิศในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

 • ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท

 • เงินรางวัลมีหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ตารางการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะสาย A

ตารางกสารแข่งขันสายA

คู่ที่หนึ่งทีม เพชรกันยา VS ทีมขอรองแชมป์ได้มุ้ย เวลา 17.00 น.
คู่ที่สองทีมละอ่อนน้อย VS ทีมไม่มีชื่อทีม เวลา 18.00 น.
คัดเลือกผู้ชนะของทีมที่หนึ่งและทีมที่สอง เป็นผู้ชนะสาย A

ผู้ชนะสาย A ได้แก่ทีม ขอรองแชมป์ได้มุ้ย