Read More
Print

ผลวิจัยเผย! เบี้ยประกันรถยนต์ผู้ชาย แพงกว่าผู้หญิง สาเหตุมาจากอะไร ไปดูกัน!!

เคยสังเกตุไหมว่าเวลา ที่เราเจอรถบนท้องถนนที่ขับไม่เข้าหูเข้าตา คนส่วนใหญ่จะคิดว่ารถคันนั้น เป็นผู้หญิงขับแน่ๆ แต่ที่แท้จริงแล้วนั้น คนขับรถบนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และผลวิจัยของสถาบันต่างๆ พบว่าผู้ชายขับรถเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากว่าผู้หญิง

ผลวิจัยเผย! เบี้ยประกันรถยนต์ผู้ชาย แพงกว่าผู้หญิง สาเหตุมาจากอะไร ไปดูกัน!!

ในประเทศไทยพบว่า 60-70% ของอุบัติเหตุรถยนต์มักเกิดขึ้นกับผู้ชายที่เป็นผู้ขับขี่ รวมไปถึงผลวิจัยจากกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2543-2552 ว่าผู้ชายมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิงถึง 18 ล้านครั้ง เพราะเหตุนี้การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับเพศชาย รวมไปถึงจำนวนการขับรถยนต์ส่วนใหญ่มักเป็นเพศชาย และเพราะเหตุผลซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อง่ายๆ ดังนี้ที่ทำให้ผู้ชายเสียค่าเบี้ยประกันมากกว่าผู้หญิง

ประกันภัยรถยนต์

1.ความระมัดระวังเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิง

กล่าวคือสถิติทั่วโลก เพศชายขับรถเร็วกว่าเพศหญิง  ในขณะเดียวกันในรถส่วนใหญ่ของผู้หญิงมักจะมีลูกนั่งอยู่ด้วย เป็นเหตุให้ผู้หญิงขับรถช้าและมีเปอร์ดเซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง

2.ประสาทสัมผัส

ผู้หญิงมีประสาทสัมผัสเรื่องการใด้ยินเสียงชัดเจนมากกว่าผู้ชาย 

3.กฏจราจร 

  • ผู้ชายคาดเข็มขัดนิรภัยน้อยก่าผู้หญิง
  • ใบขับขี่หมดอายุ ผู้ชายมักปล่อยปะละเลยให้ใบขับขี่หมดอายุมากกว่าผู้หญิง
  • เมาแล้วขับ เพศชายมักดื่มและขับรถในขณะที่มึนเมามากกว่าเพศหญิง

จะสังเกตุได้ว่าเพราะเหตุผลเหล่านี้ทำให้ผู้ชายต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงกว่าผู้หญิง เพราะการใช้รถบนท้องถนนมักเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ที่มักเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิง