Read More
Print

ไขข้อสงสัย? ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ แล้วควรเปลี่ยนตอนไหน

สวัสดีเจ้า~ กลับมาเจอกับ โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ และวันนี้เราเอาสาระเรื่องรถมาฝากอีกแล้ว ซึ่งผู้ใช้รถทุกคนควรหมั่นตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางเกี่ยวกับอายุการใช้งานของยางรถยนต์ว่าใช้งานได้กี่ปี และวันนี้ โตโยต้านครพิงค์ มีโปรโมชั่นเปลี่ยนยางรถยนต์ปังๆ มาฝากด้วย

ไขข้อสงสัย? ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ แล้วควรเปลี่ยนตอนไหน

โดยปกติแล้วยางรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตแต่ละเจ้าจะมีอายุรับประกันการใช้งานอยู่ระหว่าง 4-6 ปี ซึ่งถ้าเกินไปจากนี้ยางหมดอายุ เราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งทางโชว์รูปจะแจ้งให้เปลี่ยนยางรถตั้งแต่ซื้อรถมาขับแล้วว่าควรเปลี่ยนยางทุก 3-5 ปี หรือราว 50,000 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีการสลับยางจากล้อหน้ามาล้อหลังประมาณทุก 10,000-15,000 กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อให้ยางแต่ละเส้นถูกใช้งานหนักเท่า กัน

เปลี่ยนยางรถ

แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้รถของแต่ละคนประกอบด้วย บางคนไม่ค่อยได้ใช้รถก็อาจเปลี่ยนยางได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ แต่หากบางคนใช้รถหนักมาก เส้นทางที่ขับไปถนนส่วนใหญ่สภาพไม่ดีขรุขระ เหยียบหินก้อนเล็กก้อนน้อยตลอดเวลาถ้าแบบนี้ยางก็จะเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่กำหนดไว้เช่นกันอาจต้องเปลี่ยนยางทุก 2-3 ปี หรือเร็วกว่านั้นก็เป็นได้

วันนี้ โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ มีโปรโมชั่นเปลี่ยนยางรถสุดปังมาฝาก

เปลี่ยนยางรถ 

ฟรีรับประกันยาง 180 วัน หรือ 10,000 กม. เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการ สําหรับยางทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกขนาด ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายระยะเวลารับประกันยางจากสภาพถนน (อาทิ บาด บวม เบียด แตก ตํา) ที่ 180 วัน หรือ 10,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยยึดอิงข้อมูลจากวันที่ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และเลขไมล์จากตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น

  • ทั้งนี้ การรับประกันยางจากสภาพถนน ไม่รวมถึงการที่ยางถูกนำไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง
  • การรับประกัน/การเคลมยางแบ่งเป็น 2 กรณี   
  • 1) กรณีบาดแผลความเสียหายที่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าฯ จะทำการซ่อมเส้นนั้นโดยการปะยางให้  
  • 2) กรณีความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าจะเปลี่ยนเคลมยาง เส้นใหม่ทดแทนยางเส้นที่เสียหายสูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 คัน ต่อ 1 เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดยเส้นที่เคลมจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที และยางเส้นใหม่ที่ได้รับทดแทนยางเส้นที่เสียหายจะเป็นยางรุ่นและยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นที่ราคาต่ำกว่ายางเส้นที่เสียหาย
  • กรณีต้องการเคลมยาง ลูกค้าต้องนํารถและเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีตัวจริงมายืนยันที่ศูนย์บริการโตโยต้า หากมีการตั้งศูนย์ล้อใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าตั้งศูนย์
  • การรับประกันยางจากสภาพถนน ความเสียหายของยางจะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือการเคลมยางเส้นใหม่ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือติดต่อผ่านทาง Toyota Call Center โทร. 02-386-2000
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • เมื่อลูกค้าใช้บริการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการโตโยต้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เปลี่ยนยางรถ

เปลี่ยนยางรถ

ศูนย์บริการโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่