Read More

โตโยต้านครพิงค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงานในองค์กร

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าเดินหน้าฉีดวัคซีน Covid-19 ให้พนักงานและคนใกล้ชิดเป็นที่แรกในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราเดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่พนักงานด่านหน้ากว่า 100 คนแล้วในวันนี้ ซึ่งทั้งหมด เป็นกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้า และ หน่วยงานภายนอก จำได้รับจัดสรรให้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก เพื่อความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กรของเราตลอดไปถึง ลูกค้า และ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในลำดับต่อไป จะเป็นพนักงานทั้งหมดของโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ทุกสาขา รวมไปถึง ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับพนักงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับพนักงานที่ยังต้องให้บริการในทุกวัน และเพื่อความปชอดภัยของ ลูกค้า รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เราประสานงานด้วย

โปรดมั่นใจ ในพนักงานของโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ เราปลอดภัย จากไวรัส Covid-19

#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ซิโนฟาร์ม #วัคซีน #วัคซีนโควิด #วัคซีนโควิด19