Read More

โตโยต้านครพิงค์ วีออสลำพูนและดาวเหนือลำพูนร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามป่าซาง จังหวัดลำพูน

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่สาขาลำพูน ร่วมกับวีออสลำพูน และ ดาวเหนือลำพูน ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามป่าซาง จังหวัดลำพูน ในการแจกจ่ายให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยต่อไป

#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #วีออส #วีออสลำพูน #ดาวเหนือ #โรงพยาบาลป่าซาง #ลำพูน

Read More

นครพิงค์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง มอบถุงผ้ายังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. บรัษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ สาขาลำพูน โดยคุณ พิชามญชุ์ พิทักษ์ชัชวาล กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงยอง โดย นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงยอง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน อสม. อพม. ตำบลเวียงยอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง จากวิกฤตโควิด 19 จำนวน 80 ชุด ในพื้นที่ตำบลเวียงยองทั้ง 8 หมู่บ้าน
 
โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เคียงข้างคุณ ในทุกเส้นทางชีวิต…
เพจเทศบาลตำบลเวียงยอง – https://www.facebook.com/103716175259980/posts/118252520473012/?d=n
#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #srm #โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่เพื่อสังคม #CSR #csr2021 #โตโยต้าเพื่อสังคม #เพื่อสังคม #เวียงยอง #เทศบาลตำบลเวียงยอง