Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมใจมอบน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวในบริเวณโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และโรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

 

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคนำ้ดื่ม อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถบริจากได้ที่กองอำนวยการโรงพยาบาลสนาม หรือติดต่อที่เบอร์ 053-353603-5 และจุดรับฝากสิ่งของเบอร์ 053-353616

แผนผังการเดินรถเพื่อไปยังศูนย์บริจาค เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

แผนที่สำหรับเดินทางไป-กลับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้

Read More

โตโยต้านครพิงค์ ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โตโยต้านครพิงค์ ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการแสดงปณิธาณอันแน่วแน่ ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลากรของชาติ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักศึกษาจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาการและการเกษตร และผลิตบุคคลากรอันเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศชาติในภายภาคหน้า
 
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯในจังหวัดเชียงใหม่ และ ในประเทศไทย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีช่องทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสื่อสารข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
 
*เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) หรือ หนังสือบันทึกข้อตกลง เป็นหนังสือ ซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
 
#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #โตโยต้า #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #แม่โจ้ #mou

——————————-

☎️–ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม–☎️

👉 สำนักงานใหญ่ โทร. 053 999 888

👉 สาขาสันทราย โทร. 053 999 666

👉 สาขาลำพูน โทร. 052 030 999

👉 Inbox Facebook : m.me/toyotanakornping.cm

👉 Line@ : @toyotanakornping

👉 หรือ http://line.me/ti/p/%40ufc4047n

👉 ค้นหาตัวแทนจำหน่ายด้วยตัวท่านเอง https://bit.ly/3bOWG6C

.

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

#toyota #toyotanakornping #โตโยต้า #โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #mycarchannel