Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ส่งมอบข้าวสาร ให้กับค่ายบัวขาว บัญชาเมฆ

4 กันยายน 2564 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ มอบข้าวสารรัชมงคล ให้กับค่ายมวยบัวขาวบัญชาเมฆ เพื่อเป็นอาหารสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการกักตัวเนื่องจาก Covid-19

#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #บัวขาว