Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ บริจาคสิ่งของป้องกันโควิด-19 ที่สำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมบริจาคสิ่งของป้องกันโควิด-19 อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำนักงานแรงงาน .เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 โดย โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง ประชาชนควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด