Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ บริจาคสิ่งของป้องกันโควิด-19 ที่สำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมบริจาคสิ่งของป้องกันโควิด-19 อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำนักงานแรงงาน .เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 โดย โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง ประชาชนควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ บริจาคสิ่งของและอาหารแห้งให้กับชาวบ้านป่าสา หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2654 บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมบริจาค สิ่งของและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่หมู่บ้านป่าสา ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ต้องกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารสามารถบริจาคได้ที่ กองอำนวยการ รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บ้านป่าสา ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่