Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิบัญชาเมฆ และจิตอาสา ร่วมกันทำความดีแก่พี่น้องบนดอย ณ บ้านป่าข้าวหลาม อ.แม่แตง

เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมด้วยมูลนิธิบัญชาเมฆ เดินทางทำความดี ส่งมอบสิ่งของให้น้องๆ และชาวบ้านที่บ้านป่าไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธีบัญชาเมฆ และจิตอาสา ร่วมกันทำความดี แก่พี่น้องบนดอย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คุณ บัวขาว บัญชาเมฆ ในฐานะประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ ได้มีโครงการจิตอาสาทำความดี ร่วมกับ ครูบี ปารวี โมรา ครูอาสา ในพื้นที่ .แม่แตง และทางบริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เห็นชอบในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น จึงร่วมกิจกรรมส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจครั้งนี้ด้วย โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8 บ้านป่าข้าวหลาม .แม่แตง .เชียงใหม่ 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริษัท เอ็นแอลพีเอส จำกัด ที่ร่วมบริจาค ยาและเวชภัณฑ์ให้แก่คนในพื้นที่อีกด้วย 

และยังร่วมสร้างสรรค์รอยยิ้มให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่กับ CAMERONBALLOONS .NL ทีมบอลลูนระดับประเทศ ที่นำเอาบอลลูนขนาดใหญ่มาขึ้นโชว์และให้น้องๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมบริจาคมาจากทั่วประเทศทั้ง กระเป๋าพร้อมของใช้ ไฟฟ้าโซลาเซลล์ น้ำดื่ม ยารักษาโรค 

บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำความดีและมีจิตอาสาให้แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล และที่สำคัญบริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป