Read More

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์คลิ๊กที่นี่! พร้อมขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป DLT Smart Queue

กรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่รถ และผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queu

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์คลิ๊กที่นี่! พร้อมขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป DLT Smart Queue

วิธีการต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue

 1. ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องข้อมูลต่างๆตรวจสอบความถูกต้อง กดยืนยันการลงทะเบียน
 3. เมื่อกรอกข้อมูล และ ยืนยันการลงทะเบียน เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะมีการเด้งป็อปอัพแจ้งเตือน ว่าลงทะเบียนสำเร็จ
 4. ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้ใช้จะสามารถเข้าระบบใช้งานได้ทันที
 5. เลือกจังหวัดและสาขาที่เราต้องการใช้บริการ โดยเราสามารถเลือกสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุด และสามารถเลือกรูปแบบของบริการในระบบกรมการขนส่ง
 6. จองคิวของเราโดยระบุวันเวลา มีเงื่อนไขต้องจองล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการจริง
 7. เข้าใช้บริการตามวันและเวลาที่เราได้จองไว้ โดยก่อนใช้บริการ สามารถยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการได้ทันทีไม่ต้องรอคิว

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้คือ 

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ไม่มีโรคประจำตัวที่อันตรายต่อการขับรถ

ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวัน และเวลาที่จองคิวไว้

ในส่วนของมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

 1. ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน
 2. ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชา ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้
 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564