Read More

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ พร้อมใจกันตรวจโควิด-19 แบบ 100%

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ พร้อมใจกันตรวจโควิด-19 แบบ 100% ให้แก่พนักงานทุกแผนก โดยสาธารณะสุข พื้นที่ ต.หนองจ๊อม ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่พนักงานทุกคนและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพราะทางโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ให้ความสำคัญแก่การป้องกันโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

โตโยต้านครพิงค์ตรวจโควิด

โตโยต้านครพิงค์ตรวจโควิด

ทั้งนี้ผลตรวจโควิด-19 โดยชุดตรวจ ATK ของพนักงานทุกคน “มีผลเป็นลบหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ 100%” อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยกำชับให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และอยู่ห่างกันตามมาตรการ Social Distancing อีกด้วย

โตโยต้านครพิงค์ตรวจโควิด

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่