OUR SERVICE

ศูนย์บริการ โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่

service
ช่างซ่อมโตโยต้า

นอกจากส่วนของโชว์รูมแล้ว โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ยังมีส่วนของศูนย์บริการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ทั้งการตรวจสภาพรถและศูนย์ซ่อมตัวถังและสี และบริการด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร ได้มาตรฐานจากโตโยต้าประเทศไทยพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์โตโยต้าในเชียงใหม่ ลำพูน และใกล้เคียง

โตโยต้า+นครพิงค์+เชียงใหม่

เช็คระยะ ตรวจสภาพ

เครื่องยนต์ โตโยต้า โตโยต้านครพิงค์
เช็คน้ำมันเครื่อง โตโยต้านครพิงค์ 2

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

อะไหล่แท้จากโตโยต้า

เปลี่ยนยาง โตโยต้า โตโยต้านครพิงค์
ซ่อมสีและตัวถัง โตโยต้านครพิงค์

ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์